Ustanova dr. Antona Trstenjaka razpisuje - RAZPIS ŠTIPENDIJ IN SOFINANCIRANJA PROJEKTOV ZA LETO 2006

datum: 14.06.2006

kategorija: Razpis

USTANOVA DR.ANTONA TRSTENJAKATRUBARJEVA 3, 1000 LJUBLJANANa podlagi 20. člena statuta Ustanove Antona Trstenjaka in sklepa uprave z dne 12. 5. 2006, Štipendijska komisija Ustanove dr. Antona Trstenjaka razpisuje:RAZPIS ŠTIPENDIJ IN SOFINANCIRANJA PROJEKTOV ZA LETO 20061. Štipendije so namenjene za sofinanciranje:
-podiplomskega študija (specializacija, magisterij, doktorat)-inovativnih projektov (znanost, gospodarstvo, kultura, šport)

2. Za sofinanciranje podiplomskega študija in projektov se lahko prijavijo vsi kandidati iz območja Prlekije, Slovenskih goric in Haloz. Kandidati so lahko tudi iz drugih krajev, če je osnovni cilj študija ali projekta koristen za hitrejši razvoj Prlekije, Slovenskih goric in Haloz.

3.Prijava za razpis mora vsebovati:- prošnjo (kratka strokovna predstavitev kandidata, stroškovnik in višina sredstev)
- kratek življenjepis
- program študija ali projekta
- dokazila in reference o študiju in delu
Opozorilo: Vsa priložena dokumentacija naj bo predstavljena kratko, jasno in pregledno.

4. Prednost pri dodelitvi sredstev bodo imeli kandidati z nadpovprečnimi študijskimi rezultati in večjo koristnostjo za razvoj in promocijo Prlekije, Slovenskih goric in Haloz.

5. Ob 100. obletnici rojstva akademika Antona Trstenjaka se podeljujejo tudi 3 posebne štipendije, ki bodo podeljene preko Univerze v Mariboru, Univerze v Ljubljani in Univerze na Primorskem.

6. Prijavo na razpis s prilogami je potrebno oddati najkasneje do 30. junija 2006 na naslov:Ustanova dr. Antona Trstenjaka, Trubarjeva 3, 1000 Ljubljana (razpis 2006). Rezultati razpisa bodo znani do 30. 10. 2006.

7. Z vsemi kandidati, ki bodo izbrani na razpisu, bodo podpisane pogodbe o sodelovanju in pogojih porabe sredstev za leto 2006.Predsednik Štipendijske komisije:
dr. Franc Mihalič

Izvršni direktor:
Dušan Gerlovič, prof., spec.

Predsednik uprave:
mag. Milan Lovrenčič