13. seja Odbora za družbene dejavnosti (15.11.2004)

datum: 12.11.2004

kategorija: Seje delovnih teles

Za sejo je predlagan naslednji DNEVNI RED: 1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem zapisa 12. seje odbora z dne 26.07.2004
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
4. Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2005 (prva obravnava)
5. Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2006 (prva obravnava)6. RaznoPredsednik odbora za družbene dejavnosti: Zvonimir KLEMENČIČ, l.r.