Poziv za pripravo projektnih predlogov v okviru priprave RRP Pomurje 2007-2013, programski del

datum: 24.08.2006

kategorija: Sporočilo za javnost

Regionalna razvojna agencija Mura v sodelovanju z območno razvojno agencijo Podjetniško razvojna agencija Gornja Radgona po sklepu Sveta Pomurske razvojne regije z dne 16.08.2006 poziva lokalne skupnosti in ostale nosilce projektov v smislu javno-zasebnih partnerstev, da do 10. 9. 2006 posredujejo projektne predloge v okviru priprave RRP Pomurje 2007-2013, programski del.Projektni predlogi morajo biti pripravljeni v predpisani obliki - obrazcu, ki je priloga poziva in ki se nahaja na sedežu Podjetniško razvojne agencije Gornja Radgona in na spletni strani www.pora-gr.si

Dodatne informacije so na voljo na Podjetniško razvojni agenciji Gornja Radgona, Trg svobode 12, 9250 Gornja Radgona, kontaktna oseba Nuša P. Jakovljevič, tel. 02/564-82-08, faks 02/564-82-09, e-mail info@pora-gr.si in nusa.pavlica@pora-gr.si.

Direktorica
Podjetniško razvojne agencije Gornja Radgona
dr. Tatjana Fulder, l.r.

Direktor
RRA Mura
Danilo Krapec, l.r.Priloga:Poziv za pripravo projektnih predlogov in OBRAZEC