Koordinacija županov pomurskih občin (v Gornji Radgoni - 30.05.2005)

datum: 27.05.2005

kategorija: Aktualni dogodki

Koordinacija županov pomurskih občin, je sklicana v ponedeljek, 30. maja 2005 ob 12.00 uri v dvorani Pomurskega sejma d.d., v Gornji Radgoni.

Na dnevnem redu je za obravnavo predvidena naslednja tematika:

- Razprava in sprejem Poslovnika o delu koordinacije županov Pomurja
- Nadaljevanje aktivnosti na področju vodooskrbe Pomurja
- Nadaljevanje aktivnosti na področju prostorske strategije v pomurskem prostoru
- Poročilo o neposrednih in posrednih razvojnih spodbudah za Pomurje
- Seznanitev s potekom izgradnje avtoceste skozi Pomurje
- Seznanitev s problemi CERO Puconci in rešitvami
- Razprava o vloženih sredstvih RS v Pomurju in določitev kriterijev za prihodnja leta
- Predlog izgradnje "Pomurskega pavoljona" na sejmišču v Gornji Radgoni