Javna razgrnitev osnutkov načrtov zaščite in reševanja v občini Gornja Radgona

datum: 26.10.2004

kategorija: Sporočilo za javnost

OBČINA GORNJA RADGONA
ŽUPAN
Številka: 82000-1/2004-211/ME
Datum: 25.10.2004Na podlagi 98.člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečah (Uradni list RS, štev. 64/94) in 16.člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, štev.3/2002) župan Občine Gornja Radgona vabi vse zainteresirane naJAVNO RAZGRNITEV OSNUTKOV NAČRTOV ZAŠČITE IN REŠEVANJA V OBČINI GORNJA RADGONA,ki bo v času med 30.10.2004 in 29.11.2004 vsak delovni dan v času uradnih ur na sedežu Občine Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, G.Radgona (soba 24/I).I.

Razgrnjeni bodo osnutki načrtov zaščite in reševanja (ZiR) za naslednje nesreče:

- Načrt ZiR ob požarih
- Načrt ZiR ob nesrečah z nevarnimi snovmi
- Načrt ZiR ob porušitvah in eksplozijah
- Načrt ZiR ob zemeljskih plazovih
- Načrt ZiR ob neurju s točo
- Načrt ZiR ob poplavah


II.

Pripombe in mnenja k načrtom lahko zainteresirani podajo pisno na razgrnitvi, po pošti na naslov Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona ali na e-mail: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si.

Vljudno vabljeni!


ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.