Seje delovnih teles občinskega sveta pred 13. redno sejo občinskega sveta (26. in 27. 5. 2008)

datum: 22.05.2008

kategorija: Seje delovnih teles

Pred 13. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki bo v četrtek, 29. maja 2008, so sklicane seje naslednjih delovnih teles občinskega sveta:- 10. seja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki bo v ponedeljek, 26. maja 2008, s pričetkom ob 7.15 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

- 12. seja Odbora za družbene dejavnosti, ki bo v ponedeljek, 26. maja 2008, s pričetkom ob 9.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

- 13. seja Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora ter gospodarske javne službe, ki bo v torek, 27. maja 2008, s pričetkom ob 8.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

- 13. seja Odbora za proračun, finance in premoženjske zadeve, ki bo v torek, 27. maja 2008, s pričetkom ob 14.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona.