OBVESTILO VOLIVCEM - glasovanje na posvetovalnem referendumu o območjih občin in imenih pokrajin v Republiki Sloveniji ter statusu Mestne občine Ljubljana (predčasno glasovanje, glasovanje na domu, glasovanje na volišču za invalide oz. na posebnem v

datum: 09.06.2008

kategorija: Sporočilo za javnost

8. VOLILNA ENOTA 6. VOLILNI OKRAJ OKRAJNA VOLILNA KOMISIJA GORNJA RADOGNA,
Partizanska cesta 13, Gornja RadgonaOBVESTILO VOLIVCEM Okrajna volilna komisija 8. Volilne enote 6. Volilnega okraja Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, obvešča volivce, ki bodo dne 22. junija 2007 odsotni iz kraja stalnega prebivališča, da lahko glasujejo na posvetovalnem referendumu o območjih občin in imenih pokrajin v Republiki Sloveniji ter statusu Mestne občine Ljubljana na volišču za predčasno glasovanje:• v torek dne 17. junija,
• v sredo dne 18. junija ali
• v četrtek dne 19. junija 2008, na sedežu Okrajne volilne komisije v Gornji Radgoni, Partizanska cesta 13 /sejna soba/, med 9.00 in 17.00 uro.Volivci, ki zaradi bolezni ne morejo osebno glasovati na volišču, morajo do vključno 19. junija 2008 sporočiti Okrajni volilni komisiji Gornja Radgona, da želijo glasovati pred volilnim odborom na svojem domu.Volivci, ki želijo glasovati na volišču, ki je dostopno invalidom oz. na posebnem volišču, morajo do vključno 19. junij 2008, sporočiti Okrajni volilni komisiji Gornja Radgona svojo namero, da želijo glasovati pred volilnim odborom na posebnem volišču, ki bo na sedežu Okrajne volilne komisije, Gornja Radgona, Partizanska cesta 13.


PREDSEDNICA OVK:
Majda BAKAN-ŠIFTAR, sodnica svetnica, l.r.

OBVESTILO VOLIVCEM (PDF)