PLAZOVI NA OBMOČJU OBČINE GORNJA RADGONA (OBVESTILO - poziv za prijavo novo nastalih plazov, udorov ali gibanja večje mase zemljine)

datum: 10.02.2009

kategorija: Sporočilo za javnost

OBVESTILO PLAZOVI NA OBMOČJU OBČINE GORNJA RADGONAZaradi hitrega taljenja velikih količin snega ter močnem deževju 6. in 8. februarja 2009 se je na območju občine Gornja Radgona sprožilo veliko plazov, ki ogrožajo ceste, objekte, javno infrastrukturo in kmetijska zemljišča.

V skladu z nastalo situacijo in dejstvom, da se vreme po napovedih še ne bo ustalilo POZIVAMO prizadete, da na Občino Gornja Radgona prijavijo (razen tistih, ki so to že storili) novo nastale plazove, udore ali gibanje večje mase zemljine na telefonsko številko: 02/564-3815 ali osebno na občinski upravi, soba št. 25/I. nadstropje.

Občina bo evidentirala prispele prijave in na najbolj kritična mesta, kjer plaz neposredno ogroža objekte (stanovanjska hiša, gospodarski objekt) in infrastrukturo (cesta, vodovod, elektrika) poslala strokovno komisijo, ki si bo plaz ogledala, dala navodila in posredovala ugotovitve v nadaljnji postopek

Vse občane pozivamo in prosimo, da sami ukrepajo tako, da poskrbijo na svojih zemljiščih za ODVODNJAVANJE in zaščito nastalih udorov, jam in drugih poškodb zemljine.
Občina fizično ne more posredovati na vseh poškodbah, ampak lahko ukrepa le na najbolj kritičnih mestih v skladu z razpoložljivimi sredstvi, mehanizacijo, znanjem in finančnimi zmožnostmi.


Lep pozdrav!

Številka: 330-3/2009-211/ME
Datum: 9. 2. 2009

OBČINSKA UPRAVA
OBČINE GORNJA RADGONA