Seje delovnih teles občinskega sveta pred 18. redno sejo občinskega sveta (18., 19. in 20. 2. 2009)

datum: 13.02.2009

kategorija: Seje delovnih teles

Pred 18. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki bo v ponedeljek, 23. februarja 2009, so sklicane seje naslednjih delovnih teles občinskega sveta:- 16. seja Odbora za družbene dejavnosti, ki bo v sredo, 18. februarja 2009, s pričetkom ob 9.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

- 19. seja Odbora za kmetijstvo in turizem, ki bo v sredo, 18. februarja 2009, s pričetkom ob 13.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

- 15. seja Odbora za gospodarstvo, obrt in podjetništvo, ki bo v sredo, 18. februarja 2009, s pričetkom ob 15.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

- 19. seja Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe, ki bo v četrtek, 19. februarja 2009, s pričetkom ob 8.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

- 17. seja Odbora za proračun, finance in premoženjske zadeve, ki bo v četrtek, 19. februarja 2009, s pričetkom ob 14.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

- 13. seja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki bo v petek, 20. februarja 2009, s pričetkom ob 7.15 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona.