Obvestilo Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji glede Politike državnih pomoči EU

datum: 16.02.2009

kategorija: Sporočilo za javnost

Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji vas obvešča, da je od 29. avgusta 2008 do 31. decembra 2013 v uporabi Uredba o splošnih skupinskih izjemah na področju politike državnih pomoči EU. Osnovni cilj Uredbe je poenostavitev in boljša ciljna naravnanost državnih pomoči za rast in delovna mesta. Nova uredba zmanjšuje količino upravnih postopkov v zvezi z dodeljevanjem državnih pomoči s povečanjem števila kategorij državnih pomoči, ki jih ni treba priglasiti Komisiji, na 26 in s konsolidacijo v eno samo besedilo in ukladitvijo pravil, ki so prej obstajala v petih različnih uredbah.

Vseh 26 kategorij državnih pomoči je tistih, ki bodo v resnično korist za ustvarjanje delovnih mest in konkurenčnost Evrope. Zato ta uredba poleg zmanjšanja upravnega bremena za javne organe in Komisijo tudi spodbuja države članice, da kar najbolj učinkovito porabijo omejena sredstva.

Uredba je posebej pomembna za mala in srednja podjetja, saj so nekateri ukrepi zasnovani prav posebej zanje.

Več podrobnejših informacij o novi uredbi lahko dobitev v priponki spodaj.

EK-Politika državnih pomoči EU (PDF)

Evropska komisija
Predstavništvo v Republiki Sloveniji
Breg 14, 1000 Ljubljana, Slovenija tel.: + 386 1 252 88 00
fax.: + 386 1 425 20 85
Email.: comm-rep-lju@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/slovenija