OBVESTILO – NEURJE S TOČO 2009 - zbiranje vlog oškodovancev, ki so na utrpeli škodo na kmetijskih pridelkih zaradi letošnjega neurja s točo z dne 16. junija - rok do oddajo vloge do vključno 3. 7. 2009

datum: 24.06.2009

kategorija: Sporočilo za javnost

OBVESTILO – NEURJE S TOČO 2009
ZBIRANJE VLOG OŠKODOVANCEV
Na podlagi Sklepa o ocenjevanju škode na kmetijskih pridelkih zaradi posledic neurja s točo v letu 2009, št. 844-3/2009, ki ga je izdala Uprava RS za zaščito in reševanje pri Ministrstvu za obrambo, bo Občina Gornja Radgona izvedla zbiranje vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo na kmetijskih pridelkih zaradi letošnjega neurja s točo z dne 16. junija, in sicer na CELOTNEM OBMOČJU OBČINE GORNJA RADGONA.Prizadete kulture so: jabolka I. kval., grozdje, koruza, ječmen, pšenica, ogrščica, sončnice in oljne buče.
Skupna površina prizadetih kmetijskih zemljišč, ki jih uporablja kmetijsko gospodarstvo, mora dosegati najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih površin, višina poškodovanosti pa mora presegati 30%.

Vloge se bodo zbirale na sedežu krajevne skupnosti NEGOVA in ČREŠNJEVCI ter na OBČINI GORNJA RADGONA.
OBVESTILO – NEURJE S TOČO 2009 (pdf)

NA OBRAZCU: IZREDNA OCENA ŠKODE V TEKOČI KMETIJSKI PROIZVODNJI NA PRIDELKIH, POVZROČENE ZARADI DEŽEVJA, POPLAVE, MOČNEGA VETRA IN TOČE, ki so na voljo na sedežu KS, sedežu občine in na spletni strani www.gor-radgona.si.
OBRAZEC - ocena škode v tekoči kmetijski proizvodnji na pridelkih, povzročene po naravni nesreči (PDF)
Za izpolnitev obrazca morajo oškodovanci, ki prijavljajo škodo, s seboj obvezno prinesti davčno številko, KMG-MID, številko transakcijskega računa, subvencijsko vlogo – 2009.

V kolikor imate kmetijske kulture zavarovane, s seboj prinesite zavarovalno polico.Zbiranje vlog traja do vključno petka, 3. 7. 2009OBČINA GORNJA RADGONA
Komisija za ocenjevanje škode ob naravnih nesrečah