ODREDBA o cestno prometnem režimu v mestu Gornja Radgona v času 47. mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma AGRA (od 29. 8. 2009 do 5. 9. 2009)

datum: 28.08.2009

kategorija: Sporočilo za javnost

Na podlagi osme alinee 43. člena Odloka o ureditvi cestnega prometa (Uradni list RS, št. 24/00) izdaja župan Občine Gornja RadgonaO D R E D B Oo cestno prometnem režimu v mestu Gornja Radgona
v času 47. mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma AGRA
1. člen

S to odredbo se na mestnih ulicah v Gornji Radgoni v času trajanja 47. mednarodnega kmetijsko – živilskega sejma AGRA od 29. 8. 2009 do 5. 9. 2009, določa poseben cestno prometni režim.


2. člen

Glavne prometne vpadnice do prireditvenega prostora sejma bodo:
• G1-3: Apaška, Partizanska in Ljutomerska cesta,
• G2-110: Panonska ulica,
• LZ 105070: Maistrov trg,
• LZ 105130: Mladinska ulica.


3. člen

Promet na javnih cestah se ureja v dogovoru s Policijsko postajo Gornja Radgona.


4. člen

Cestni promet na prireditvenem prostoru sejma poteka po naslednjem režimu:
• po 9. uri je iz Partizanske ceste na Cesto na stadion proti sejmišču dovoljeno zavijanje vozil le za identificirane stranke (razstavljalce na sejmu, stranke pošte, stanovalce blokov Partizanska 33-43B ter lastnike in stranke lokalov in poslovnih prostorov Cesta na stadion 1A), vozila obiskovalcev sejma pa se usmerjajo v semaforizirano križišče, kjer se jih preusmeri naprej proti križišču na Mladinsko ulico;
• promet vozil po Cesti na stadion od železniške proge proti pošti bo potekal enosmerno, izvoz pa bo potekal preko parkirišča in mimo garaž na Mladinsko ulico,
• promet vozil iz Mladinske ulice proti pošti bo dovoljen samo do parkirišča pošte.


5. člen

Na parkirišču med sejmom in garažami so parkirišča predvidena le za vozila razstavljalcev na sejmu in posebej predvidena parkirišča za vozila strank pošte. Ostala vozila obiskovalcev se usmerjajo proti TŠC Trate, kjer se jih razporedi na označena parkirna mesta.


6. člen

Za parkiranje vozil obiskovalcev sejma so namenjene naslednje lokacije:
• Turistično športni center Trate in druge površine na Tratah
• površina med trgovino Marjanca in železniško progo
• parkirišče ob (bivši) vojašnici
• lokalna avtobusna in železniška postaja
• parkirišče med avtobusno postajo in Grozdom
• parkirišče ob pokopališču
• parkirišče na Trgu svobode


7. člen

Izključno pravico urejanja prometa do označenih parkirišč in parkiranja na vseh lokacijah iz te odredbe ima Pomurski sejem d.d. Gornja Radgona s svojimi reditelji.


8. člen

1) Nadzor nad ustavljenimi in parkiranimi vozili na javnih prometnih površinah in pločnikih
bo opravljala policija.
2) Obiskovalcem sejma je prepovedano parkirati vozila na funkcionalnih površinah
večstanovanjskih stavb in drugih namenskih prostorih. Za preprečevanje nepravilnega
parkiranja in zagotavljanja varnosti pešcev na pločnikih skrbijo redarji Pomurskega sejma
d.d. Gornja Radgona.


9. člen

Ta odredba se objavi na oglasnih deskah v mestu Gornja Radgona, na internem kanalu kabelske televizije in spletni strani Občine Gornja Radgona.


Številka: 371-8/2009-U105
Gornja Radgona, dne 24. 8. 2009


ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.