Obvestilo občanom živečim na Panonski ulici v Gornji Radgoni - Obnova državne ceste G2-110 – Panonska ulica v Gornji Radgoni

datum: 30.09.2009

kategorija: Sporočilo za javnost

Obvestilo občanom živečim na Panonski ulici v Gornji Radgoni:

OBČINA GORNJA RADGONA
ŽUPAN
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
Tel: 02/564-38-00 , Fax: 02/564-38-14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si

Številka: 35100-14/2006-U109
Datum: 23. 9. 2009

Obnova državne ceste G2-110 – Panonska ulica v Gornji Radgoni

Spoštovani!

Na podlagi dopisa občanov z dne 7. 9. 2009, živečih ob Panonski ulici v Gornji Radgoni, ki so ga poslali na Direkcijo RS za ceste in na Občino Gornja Radgona, glede obnove Panonske ulice, vam posredujemo naslednji odgovor:

Obnova Panonske ulice je bila načrtovana že več let. V obdobju od leta 2005 so potekale aktivnosti pri pripravi projektne dokumentacije, vrstili so se sestanki glede uskladitve variantnih rešitev in novih predlogov, ki so se pojavili v zadnjem obdobju, kar je imelo za posledico, da je bilo potrebno na novo pripraviti projektno dokumentacijo. Na koncu pa so pomembna tudi finančna sredstva, ki so potrebna za obnovo Panonske ulice.

Kot veste je v teku obnova mostu čez reko Muro, sama trasa Panonske ulice v območju bivšega mejnega prehoda pa se na novo prilagaja mostu.

Direkcija RS za ceste je zaradi lažje zagotovitve finančnih sredstev v državnem proračunu in občinskem proračunu razdelila Panonsko ulico na dve etapi, in sicer na etapo od semaforiziranega križišča do Putnika in na etapo od Putnika do mosta čez reko Muro.

Ker je obnova mostu čez reko Muro povezana s priključkom na Panonsko ulico, je Direkcija RS za ceste spomladi najprej pripravila razpis za etapo od Putnika do mosta čez reko Muro. Izvajalec del za to etapo je bil izbran. Izvajalec del je v mesecu septembru podpisal izvajalsko pogodbo, tako da se bo z deli pričelo 10. 10. 2009. Rok za dokončanje te etape je po izvajalski pogodbi do 31. 5. 2010. Vrednost del po izvajalski pogodbi je za to etapo 601.123.905 €, na Občino Gornja Radgona pa odpade sofinancerski delež v višini 187.823,48 €.

Z obnovo Panonske ulice je predvidena tudi obnova oziroma zamenjava komunalne infrastrukture (prestavitev vodovoda, kanalizacija, elektro omrežje, omrežje Telekoma in UPC Telemacha), na novo se bo zgradila javna razsvetljava, obnovila se bo vozna površina ceste in na novo se bodo zgradili pločniki s kolesarskimi stezami.

V letu 2010 pa Direkcija RS za ceste predvideva nadaljnjo obnovo Panonske ulice od semaforiziranega križišča do Putnika in jo dokončati v letu 2011.

Konec leta 2009 pa se bo naročila izdelava projektne dokumentacije ureditve sedanjega semaforiziranega križišča cest med G1-3 in G2-110 v krožno križišče. V letu 2010 se predvideva dokončanje projektne dokumentacije. V letu 2011 pa se predvideva razpis za izvedbo krožnega križišča.

Glede tovornih vozil, ki presegajo največjo dovoljeno maso 16 t, je urejen obvoz preko Gederovec.


S spoštovanjem,


ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.