NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE za prodajo nepremičnin

datum: 18.01.2010

kategorija: Razpis

Občina Gornja Radgona objavlja na podlagi 4. točke 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 100/09) 

  

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE za prodajo nepremičnin 

 

I. Predmet prodaje:

1.     Poslovni prostor št. 7 (garaža) v pomožnem objektu na Kerenčičevi 7 v Gor. Radgoni v izmeri 24,38 m2 na parc. št. 99/3, k.o. Gornja Radgona s pripadajočim sorazmernim delom na parc. št. 99/1, k.o. Gornja Radgona, za izhodiščno ceno 6.400,00 EUR.

 

Prodajna pogodba bo sklenjena po končanju objave namere o sklenitvi neposredne pogodbe, katera traja najmanj 15 dni.
 

Številka zadeve:  35280-3/2007-U111
Datum:  18. 1. 2010 

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.