Obvestilo izvajalcem programov športa v občini Gornja Radgona - predložitev zaključnega poročila o realizaciji programov in porabi sredstev za leto 2009 - rok do 31. 3. 2010

datum: 04.02.2010

kategorija: Sporočilo za javnost

IZVAJALCEM PROGRAMOV ŠPORTA

 

Zaključno poročilo o realizaciji programov in porabi sredstev

V skladu s pogodbami o sofinanciranju izbranih letnih programov športa v občini Gornja Radgona v letu 2009, ste najkasneje do 31. 3. 2010 dolžni podati zaključno poročilo o realizaciji programa in porabi sredstev po posameznih programih, pridobljenih na podlagi razpisa za leto 2009.

Spodaj je na voljo pripravljen obrazec zaključnega poročila, ki omogoča enotnejši zajem podatkov. Prosimo, da navedeni obrazec uporabite in poročilo do 31. 3. 2010 posredujete Občinski upravi občine Gornja Radgona. Za morebitna pojasnila in dodatne informacije pri izpolnjevanju obrazca se lahko obrnete na tel. 02 564 38 17 oz. 051 688 242 - Vladimir Mauko.

Zaključno poročilo o realizaciji letnega programa športa za leto 2009 (OBRAZEC DOC)

Zaključno poročilo o realizaciji letnega programa športa za leto 2009 (OBRAZEC PDF)