NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE za prodajo nepremičnin

datum: 12.02.2010

kategorija: Razpis

 

Občina Gornja Radgona objavlja na podlagi 4. točke 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07in 100/09)

  

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE za prodajo nepremičnin 

  

I. Predmet prodaje:


Prodajna pogodba bo sklenjena po končanju objave namere o sklenitvi neposredne pogodbe, katera traja najmanj 15 dni.                                                                  

1.     Poslovno-stanovanjska stavba na Partizanski 34 (prej trgovina Tina v pritličju in stanovanje v nadstropju) v velikosti 111,48 m2 na parc. št. 718/1, k.o. Gornja Radgona (solastniški delež občine 43/68) s pripadajočim stavbnim zemljiščem v velikosti 144 m2 na parc. št. 718/2, k.o. Gornja Radgona (solastniški delež občine 130/144), vse skupaj delež občine za izhodiščno ceno 29.743,40 EUR.


Številka zadeve:  4781-2/2010-U111
Datum:  12. 2. 2010
                                                       ŽUPAN                                                                                                                                                                                                               OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.