Uspešno je zaključen projekt MODEL, ki je bil delno sofinanciran iz evropskega programa Intelligent Energy Europe (IEE) in je strmel k spodbujanju t.i. »upravljanja energetskih področij v lokalnih skupnostih«

datum: 01.06.2010

kategorija: Sporočilo za javnost

ČLANEK (PDF)

Članek za objavo - Projekt MODEL uspešno zaključen-Prepih-01.06.2010.jpg

* * *

PROJEKT MODEL USPEŠNO ZAKLJUČEN

Projekt MODEL, ki je bil delno sofinanciran iz evropskega programa Intelligent Energy Europe (IEE), je strmel k spodbujanju t.i. »upravljanja energetskih področij v lokalnih skupnostih«.

Projekt je trajal 32 mesecev, od septembra 2007 do aprila 2010. Pri projektu je sodelovalo 43 evropskih pilotnih občin, med katerimi je bilo tudi 5 slovenskih (Cankova, Moravske Toplice, Puconci, Velenje in Gornja Radgona) ter devet partnerjev in trije opazovalci iz 10-ih držav novih članic EU in Hrvaške. Slovenijo je pri projektu zastopala Razvojna agencija Sinergija.

Cilji projekta so bili povečanje kapacitete lokalnih skupnosti na področju energetskega upravljanja, spremeniti podobo svoje občine in postati model (vzor) za svoje občane in druge evropske občine.

Glavne aktivnosti, ki jih je Sinergija izvedla v okviru projekta, so bile sestavni del 5-ih praktičnih ukrepov: vzpostavljene 4 energetske enote in angažiran energetski menedžer v občinski administraciji, pripravili 5 lokalnih energetskih akcijskih planov in vključili občine v energetski informacijski sistem, pomagali pri pridobivanju virov financiranja za konkretne investicije (16) ter nenazadnje izboljšali ozaveščenost občanov o možnih trajnostnih aktivnostih na področju energije (energetski dni).

Med trajanjem projekta je Sinergija kot vodja delovnega sklopa pomagala partnerjem pripraviti 21 primerov dobrih praks; sodelovala je na različnih seminarjih, delavnicah, pri izdaji projektnega časopisa TIME in CD-ja; aktivno promovirala projekt na lokalni/regionalni/nacionalni ravni; pomagala pri zbiranju podatkov in pripravi plakatov za naših 5 pilotnih občin za kampanjo Display® (objava in izboljšanje energetskega stanja javnih zgradb); organizirala 14 energetskih dni. V okviru projekta so prav tako izdelali plakate, letake projekta MODEL, brošuro in CD z vsebino »Skupna okvirna metodologija« ter sestavili priporočila za izboljšanje energetskega stanja za lokalne skupnosti.

Pri tekmovanju za nagrade projekta MODEL v kategoriji Najboljša energetska enota 2008 je KSSENA iz Velenja pridobila 2. mesto. V skupni kategoriji Najboljše pilotno mesto 2009 je Mestna Občina Velenje dobila 3. mesto, Občina Cankova pa 4. mesto.

Na podlagi rezultatov, ki jih je izvedla Razvojna agencija Sinergija, bodo nadaljnje aktivnosti usmerjene v vodenje procesov za zmanjšanje rabe energije v zgradbah, v sodelovanje pri različnih nacionalnih in evropskih projektih ter v aktivno promocijo in izobraževanje s področja OVE in URE.

Več informacij o projektu lahko dobite na www.energymodel.eu.