JAVNO NAROČILO: Zamenjava oken na občinski upravni zgradbi

datum: 02.07.2010

kategorija: Razpis

Javno naročilo: "Zamenjava oken na občinski upravni zgradbi" je neposredno dosegljivo na spletnem portalu javnih naročil "e-naročanje" preko spletne povezave:

http://www.enarocanje.si/pregledobjave.asp?IzpObrazec=127615