NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE za prodajo nepremičnin

datum: 21.07.2010

kategorija: Razpis

 

Krajevna skupnost Negova objavlja na podlagi 4. točke 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07in 100/09) 

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE


za prodajo nepremičnin


I. Predmet prodaje:

1.     Stavbno zemljišče v Negovi v izmeri 923 m2, parc. št. 1211/8, k.o. Negova, delno komunalno opremljeno, za izhodiščno ceno 5.076,50 EUR.


Prodajna pogodba bo sklenjena po končanju objave namere o sklenitvi neposredne pogodbe, katera traja najmanj 15 dni.                                                                  

 

Datum:  21. 7. 2010

 

KRAJEVNA SKUPNOST NEGOVA
Predsednik sveta
Miroslav ROŽMAN, l.r.