JAVNI RAZPIS za uporabo telovadnice Partizan v sezoni 2010/2011 - do 27. 8. 2010 + RAZPISNA DOKUMENTACIJA

datum: 13.08.2010

kategorija: Razpis

PRIPONKE:


POVEZAVE:


* * *

Na podlagi 7. člena Pravilnika o uporabi telovadnice Partizan (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih št. 53, z dne 1. 10. 2009) Občina Gornja Radgona objavlja
 

JAVNI RAZPIS
za uporabo telovadnice Partizan v sezoni 2010/2011

 

1.    Naziv in sedež lastnika in upravljalca telovadnice: Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona. 

2.   Na razpis se lahko prijavijo: javni zavodi, športna društva, neformalne rekreativne skupine, posamezniki, podjetja… Prednostno pravico pri oddaji telovadnice v uporabo bodo imeli interesenti, navedeni v 6. členu Pravilnika o uporabi telovadnice Partizan (v nadaljevanju: pravilnik). 

3.    Cenik uporabe telovadnice Partizan za sezono 2010/2011 je sprejel župan Občine Gornja Radgona dne 12. 8. 2010 in je objavljen na spletni strani Občine Gornja Radgona www.gor-radgona.si. 

4.    Uporaba telovadnice Partizan obsega uporabo: vadbene površine v objektu, garderob, sanitarij, umivalnikov, tušev ter športnega orodja in opreme v objektu. 

5.    Prijava se posreduje na obrazcu vloge, ki je sestavni del tega razpisa. 

6.    Prostore telovadnice po urniku sestavljenem na podlagi tega razpisa bo možno koristiti v času od 1. 9. 2010 do 30. 6. 2011 in sicer od ponedeljka do petka od 15.00 do 22.00 ure, ob sobotah od 9.00 do 22.00 ure ter ob nedeljah po dogovoru na podlagi izraženega interesa uporabnikov. 

7.    Vloge morajo biti poslane ali dostavljene na naslov: Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, najkasneje do 27. 8. 2010 s pripisom: ne odpiraj: »RAZPIS  TELOVADNICA PARTIZAN«. 

8.    Razpisna dokumentacija je vsem zainteresiranim na voljo na spletni strani Občine Gornja Radgona www.gor-radgona.si, vsak delovni dan pa tudi v vložišču Občine Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, Gornja Radgona, ga. Marija Holer, soba 20. 

9.    Na osnovi prejetih vlog bo Občina Gornja Radgona do 3. 9. 2010 pripravila urnik uporabe za sezono 2010/2011, ki traja od 4. 9. 2010 do 30. 6. 2010. 

10.  Interesenti, ki bodo svoje vloge dostavili po roku (po 27. 8. 2010) bodo ne glede na določbe 6. člena pravilnika, lahko kandidirali le na proste termine, ki ne bodo razdeljeni prijaviteljem, ki so svoje vloge na razpis dostavili pravočasno. 

11.  Na podlagi pravočasno prispelih vlog na razpis, bo občina v skladu s pogoji navedenimi v 6. členu pravilnika oblikovala urnik uporabe telovadnice, ki ga bo s sklepom potrdil tudi župan Občine Gornja Radgona. 


Številka: 671-2/2009-U103
Datum: 13. 8. 2010 

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.