JAVNO NAROČILO: Modernizacija cest v občini Gornja Radgona

datum: 31.05.2011

kategorija: Razpis

Javno naročilo: "Modernizacija cest v občini Gornja Radgona" je neposredno dosegljivo na spletnem portalu javnih naročil "e-naročanje" preko spletne povezave:

http://www.enarocanje.si/pregledobjave.asp?IzpObrazec=173371