INFORMACIJA glede uveljavljanje pravic iz javnih sredstev oziroma nekaterih družinskih in socialnih transferjev po novi zakonodaji od 1. januarja 2012 dalje

datum: 17.11.2011

kategorija: Sporočilo za javnost

INFORMACIJA (PDF)
 

* * *

S 1. 1. 2012 se začneta uporabljati Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in Zakon o socialnovarstvenih prejemkih, ki bistveno spreminjata uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.

V prilponki zgoraj je nekaj osnovnih informacij o novostih, ki jih je pripravilo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

Pomembno je, da bi bili občani čim bolj obveščeni o tem, saj se spremembe nanašajo na širok krog pravic, ki so se doslej uveljavljale bodisi na centru ali občini.

Informacije pa so dosegljive tudi na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve www.mddsz.gov.si