Obvestilo o zaključeni čistilni akciji »OČISTIMO SLOVENIJO 2012« v občini Gornja Radgona

datum: 04.04.2012

kategorija: Sporočilo za javnost

Obvestilo o zaključeni čistilni akciji »OČISTIMO SLOVENIJO 2012« v občini Gornja Radgona (PDF)

Čistilna akcija »OČISTIMO SLOVENIJO 2012« v občini Gornja Radgona - FOTO UTRINKI (PDF)

* * *
AKCIJA »OČISTIMO SLOVENIJO 2012« V OBČINI GORNJA RADGONA

Vsako leto se v domači občini, na lokalni ravni, zgodi več najrazličnejših čistilnih akcij. Rezultati so lokalno resnično spodbudni, glavna pomanjkljivost pa je, da so v širšem slovenskem prostoru neopazne in medijsko neodmevne, zato ne dosegajo globokega in trajnega ozaveščevalnega učinka pri širšem prebivalstvu. Po domače povedano, vedno znova čistijo isti ljudje, medtem ko drugi še naprej brezobzirno odlagajo odpadke v naravo.

Prispevek prebivalcev občine k projektu »Očistimo Slovenijo 2012«, ki je potekal v soboto, 24. marca, se je odražal predvsem v splošni naklonjenosti šol, vrtcev, društev in posameznikov ter dobri javni podpori k projektu.

Akcija je v letošnjem letu potekala z manj prostovoljci, vendar tisti, ki so sodelovali, so delovali zainteresirano. Še posebej so se v letošnjem letu izkazali lokalni koordinatorji, kot odločni, pogumni in plemeniti. Delo na terenu so vzeli resno, kar je pokazal sam rezultat dela in cilj akcije: vse deponije na območju Občine so bile do 17.00 ure očiščene in vse vreče s smetmi odpeljane na regijsko odlagališče. Kot »vidni« v akciji smo nosili majice »Očistimo Slovenijo v enem dnevu!«, ki so na hrbtu imele napis: »Za mano je vse čisto!« - in res je tako tudi bilo.

ŠTEVILO SODELUJOČIH PROSTOVOLJCEV
Število vrtcev:    2    Število otrok:    60
Število šol (OŠ, SŠ):    2    Število otrok:    428
Število sodelujočih društev, organiziranih skupin, klubov:     23
Število odraslih udeležencev skupaj (vsi BREZ ŠOL IN VRTCEV, ki so čistili, tudi v dneh pred in po akciji):    594
ŠTEVILO OTROK IN ODRASLIH UDELEŽENCEV SKUPAJ:    1082

KOLIČINA ZBRANIH ODPADKOV
Količina zbranih odpadkov v tonah:    14,26

ČIŠČENJE ODLAGALIŠČ
Število odlagališč, ki so se čistila:    14
Od tega v celoti sanirana:     8

Število divjih odlagališč v občini se zmanjšuje, vendar se še najdejo posamezniki, ki izkoristijo deponije (še obstoječe) divjih odlagališč s svojimi odpadki. Opaziti je, da so to predvsem privatniki, ki bi za odvoz svojih smeti morali plačati večji znesek. Na srečo v naši občini nismo zasledili novih točk deponij.

Med udeleženci, prostovoljci je bilo slišati veliko nerganje zoper tiste, ki onesnažujejo naravo, našo okolico, zemljo,.. takšnih akcij o čiščenju (za nemarneži) si ne želimo več, ampak hočemo, da vlada na tem področju pripravi sistemske spremembe, ki bodo končno naredile red in bo Slovenija čista za vedno.

Osnovnošolci naše Občine so se spet izkazali in poleg čiščenja okolice in divjih odlagališč, so občino tudi urejevali. V samem mestu Gornja Radgona se je na dan akcije zasadilo 62 dreves, urejala se je okolica šole in zasajevala cvetlična korita v mestu. Že v petek, 23. marca, pa so učenci in učitelji v Negovi prav tako očistili okolico šolo, uredili gredice in pograbljali listje, nato pa so še pobirali smeti po širši okolici in jih pri svojem ekološkem otoku sortirali v ustrezne vreče.

Bistveni dosežek je, da se je začelo o problematiki onesnaževanja okolice, predvsem pa o divjih odlagališčih govoriti in da si nihče ne zatiska več oči, da težav ni.

Izdelal se je Register divjih odlagališč (http://register.ocistimo.si/RegisterDivjihOdlagalisc/), iz katerega so razvidne lokacije. Vsak občan lahko vedno pogleda koliko jih je na našem območju, kje so in če so že očiščene.

Po letošnji uspešno izpeljani čistilni akciji bomo tiste, ki so že očiščene označili s tablami in na teh lokacijah bomo, skupaj z občinskim inšpektoratom, spremljali dogajanje. Pri takšnem projektu je dobrodošel vsak posameznik, tudi Vi, ki bo (boste) za te lokacije skrbel(i) in še posebej opozarjal(i) pristojne glede nadaljnjega onesnaževanja.

Saj veste: že večkrat smo dokazali, da znamo stopiti skupaj in prevzeti odgovornost za svoj kraj in si želimo v skrbi za čistejše okolje pokazati, da lahko skupaj marsikaj ustvarimo, spremenimo in dvignemo ozaveščenost.


Občinska koordinacijska skupina


* * *

Več informacij o vseslovenski prostovoljni čistilni akciji OČISTIMO SLOVENIJO 2012 na:
www.ocistimo.si