JAVNO NAROČILO: Gradnja sekundarnega kanalizacijskega omrežja Gornja Radgona

datum: 03.10.2012

kategorija: Razpis

Javno naročilo: »Gradnja sekundarnega kanalizacijskega omrežja Gornja Radgona« je neposredno dosegljivo na spletnem portalu javnih naročil "e-naročanje" (z datumom objave 1. 10. 2012 in številko objave JN10490/2012), preko spletne povezave:

http://www.enarocanje.si/?podrocje=pregledobjave&IzpObrazec=245596


DODATNI DOKUMENTI:
DETAJL-križanje kanalizacije s potokom.pdf
DETAJL-podvrtanje državne ceste.pdf
SITUACIJA-podvrtanje državne ceste.pdf
VP-podvrtanje državne ceste.pdf