JAVNO NAROČILO: Modernizacija LC 104041 Spodnja Ščavnica (širitev in preplastitev)

datum: 03.10.2012

kategorija: Razpis

Javno naročilo: »Modernizacija LC 104041 Spodnja Ščavnica (širitev in preplastitev)« je neposredno dosegljivo na spletnem portalu javnih naročil "e-naročanje" (z datumom objave 3. 10. 2012 in številko objave JN10593/2012), preko spletne povezave:

http://www.enarocanje.si/?podrocje=pregledobjave&IzpObrazec=246117