JAVNI RAZPIS za podelitev koncesije storitev za izvedbo projekta Večnamenska športna dvorana ob OŠ Gornja Radgona + RAZPISNA DOKUMENTACIJA

datum: 11.01.2013

kategorija: Razpis

Javni razpis za podelitev koncesije storitev za izvedbo projekta Večnamenska športna dvorana ob OŠ Gornja Radgona je objavljen v razglasnem delu Uradnega lista RS, št. 3/2013 z dne 11. 1. 2013.

Javno naročilo: »Večnamenska športna dvorana ob OŠ Gornja Radgona« je neposredno dosegljivo na spletnem portalu javnih naročil "e-naročanje" (z datumom objave 11. 1. 2013 in številko objave JN335/2013), preko spletne povezave:

http://www.enarocanje.si/?podrocje=pregledobjave&IzpObrazec=260741


RAZPISNA DOKUMENTACIJA:
JR-K-VŠD-OŠGR-RD.zip (komplet)
JR-K-VŠD-OŠGR-1_Javni_razpis.pdf
JR-K-VŠD-OŠGR-2_Razpisna_dokumentacija.pdf
JR-K-VŠD-OŠGR-3_Obrazci_k_RD.pdf
JR-K-VŠD-OŠGR-4_Koncesijska_pogodba.pdf
JR-K-VŠD-OŠGR-5_Tripartitna_pogodba_o_medsebojnih_razmerjih.pdf
JR-K-VŠD-OŠGR-6_Pogodba_o_ustanovitvi_stavbne_pravice.pdf
JR-K-VŠD-OŠGR-7_Amortizacijski načrt junij 2012.xls
JR-K-VŠD-OŠGR-8_Projektna naloga_končna 10.1.2013.pdf
JR-K-VŠD-OŠGR-9_Geotehnično poročilo.pdf

JR-K-VŠD-OŠGR-Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije št. 1 jan 2013.pdf

OBVESTILA:
JN2074/2013 z dne 25.02.2013