JAVNO NAROČILO: Izvedba projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Mure (2. sklop) - Občina Gornja Radgona: Ureditev platoja in prestavitev potoka Hercegovščak«

datum: 27.02.2013

kategorija: Razpis

Javno naročilo: Izvedba projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Mure (2. sklop) - Občina Gornja Radgona: Ureditev platoja in prestavitev potoka Hercegovščak« je neposredno dosegljivo na spletnem portalu javnih naročil "e-naročanje" (z datumom objave 27. 2. 2013 in številko objave JN2236/2013), preko spletne povezave:

http://www.enarocanje.si/?podrocje=pregledobjave&IzpObrazec=269138


PRILOGE K RAZPISNI DOKUMENTACIJI: 
JN2236_2013-PRILOGE.zip
JN2236_2013-PRILOGA 2 - načrt lesenih ograj.zip

POPRAVKI oz. DOPOLNITVE:

JN3117/2013 z dne 19.03.2013


OPOMBA: Za ogled datotek DWF si lahko prenesete brezplačen ogledovalnik Free DWG Viewer -TUKAJ.