JAVNO NAROČILO: “Izgradnja slačilnic na TŠC Trate“

datum: 29.04.2013

kategorija: Razpis

Javno naročilo: “Izgradnja slačilnic na TŠC Trate“ je neposredno dosegljivo na spletnem Portalu javnih naročil: Uradni list RS "www.enarocanje.si" (z datumom objave 29. 4. 2013 in številko objave JN5048/2013), preko spletne povezave:

http://www.enarocanje.si/?podrocje=pregledobjave&IzpObrazec=280246


PRILOGE K RAZPISNI DOKUMENTACIJI (dodatna dokumentacija 23. 5. 2013):

JN-Izgradnja slačilnic na TŠC Trate-dodatno 23.05.2013 (KOMPLET).zip  (velikost 20 MB)

Dodatna dokumentacija - sheme oken in sheme vrat (28. 5. 2013):
JN-Izgradnja slačilnic na TŠC Trate-dodatno 28.05.2013.zip