JAVNO NAROČILO: Izvedba projekta “Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Mure (2. sklop) - Občina Gornja Radgona: Izgradnja kanalizacijskega omrežja“

datum: 28.02.2013

kategorija: Razpis

Javno naročilo: Izvedba projekta “Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Mure (2. sklop) - Občina Gornja Radgona: Izgradnja kanalizacijskega omrežja“ je neposredno dosegljivo na spletnem Portalu javnih naročil: Uradni list RS "www.enarocanje.si" (z datumom objave 28. 2. 2013 in številko objave JN2361/2013), preko spletne povezave:

http://www.enarocanje.si/?podrocje=pregledobjave&IzpObrazec=269791


PRILOGE - GRADBENE SITUACIJE:
JN-OGR-Izgradnja kanalizacijskega omrežja-Gradbene situacije.zip