JAVNI RAZPIS za uporabo telovadnice PARTIZAN v sezoni 2013/2014 + RAZPISNA DOKUMENTACIJA (rok do vključno 30.8.2013)

datum: 16.08.2013

kategorija: Razpis

JAVNI RAZPIS za uporabo telovadnice PARTIZAN v sezoni 2013/2014 + RAZPISNA DOKUMENTACIJA (PDF)

JAVNI RAZPIS za uporabo telovadnice PARTIZAN v sezoni 2013/2014 + RAZPISNA DOKUMENTACIJA (DOC)

Cenik uporabe telovadnice Partizan 2013/2014 (PDF)


* * *
 

Na podlagi 7. člena Pravilnika o uporabi telovadnice Partizan (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih št. 53, z dne 1. 10. 2009) Občina Gornja Radgona objavlja

 

JAVNI RAZPIS
za uporabo telovadnice Partizan v sezoni 2013/2014

 

1.    Naziv in sedež lastnika in upravljalca telovadnice: Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona. 

2.    Na razpis se lahko prijavijo: javni zavodi, športna društva, neformalne rekreativne skupine, posamezniki, podjetja… Prednostno pravico pri oddaji telovadnice v uporabo bodo imeli interesenti, navedeni v 6. členu Pravilnika o uporabi telovadnice Partizan (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih št. 53, z dne 1. 10. 2009), (v nadaljevanju: pravilnik). 

3.    Cenik uporabe telovadnice Partizan za sezono 2013/2014 je sprejel župan Občine Gornja Radgona dne 14. 8. 2013 in je objavljen na spletni strani Občine Gornja Radgona www.gor-radgona.si. 

4.    Uporaba telovadnice Partizan obsega uporabo: vadbene površine v objektu, garderob, sanitarij, umivalnikov, tušev ter športnega orodja in opreme v objektu. 

5.    Prijava se posreduje na obrazcu vloge, ki je sestavni del tega razpisa. 

6.    Prostore telovadnice po urniku sestavljenem na podlagi tega razpisa bo možno koristiti v času od 16. 9. 2013 do 30. 6. 2014 in sicer od ponedeljka do petka od 15.00 do 22.00 ure, ob sobotah od 9.00 do 22.00 ure ter ob nedeljah po dogovoru na podlagi izraženega interesa uporabnikov. 

7.    Vloge morajo biti poslane ali dostavljene na naslov: Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, najkasneje do vključno 30. 8. 2013 s pripisom: ne odpiraj: »RAZPIS  TELOVADNICA PARTIZAN«. 

8.    Razpisna dokumentacija je vsem zainteresiranim na voljo na spletni strani Občine Gornja Radgona www.gor-radgona.si, vsak delovni dan pa tudi v vložišču Občine Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, Gornja Radgona, pisarna št. 26/I. 

9.    Na osnovi prejetih vlog bo Občina Gornja Radgona do 8. 9. 2013 pripravila urnik uporabe za sezono 2013/2014, ki traja od 10. 9. 2013 do 30. 6. 2014. 

10.  Interesenti, ki bodo svoje vloge dostavili po roku (po 30. 8. 2013) bodo ne glede na določbe 6. člena pravilnika, lahko kandidirali le na proste termine, ki ne bodo razdeljeni prijaviteljem, ki so svoje vloge na razpis dostavili pravočasno. 

11.  Na podlagi pravočasno prispelih vlog na razpis, bo občina v skladu s pogoji navedenimi v 6. členu pravilnika oblikovala urnik uporabe telovadnice, ki ga bo s sklepom potrdil tudi župan Občine Gornja Radgona.

 

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.