Javna razgrnitev strokovnih podlag za razglasitev kulturnih spomenikov lokalnega pomena za Občino Gornja Radgona

datum: 09.09.2013

kategorija: Sporočilo za javnost

Občina Gornja Radgona je pristopila k izdelavi Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Gornja Radgona. 

Župan Občine Gornja Radgona je dne 3. 9. 2013 sprejel Sklep o javni razgrnitvi strokovnih podlag za razglasitev kulturnih spomenikov lokalnega pomena za Občino Gornja Radgona. Te strokovne podlage, ki jih je izdelal Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor, so podlaga za sprejem Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena. 

Namen razglasitve kulturnih spomenikov je ohranjanje kulturnih, zgodovinskih, arheoloških, urbanističnih, etnoloških in umetnostnozgodovinskih vrednot ter zagotovitev njihovega nadaljnjega obstoja. Kulturna dediščina so dobrine, podedovane iz preteklosti, ki jih državljanke in državljani Republike Slovenije opredeljujejo kot odsev in izraz svojih vrednot, identitet, verskih in drugih prepričanj, znanj in tradicij. Deli se na materialno in živo dediščino. Materialno dediščino predstavljata premična in nepremična dediščina. 

Občani in ostali zainteresirani lahko v času javne razgrnitve, ki bo potekala do 11. 10. 2013, podajo pisne pripombe in predloge na razgrnjene strokovne podlage, ki jih posredujejo Občini Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona. 

Dne 9. 10. 2013, ob 18.00 uri, bo v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona potekala javna obravnava, na kateri  bodo strokovne podlage dodatno obrazložene s strani predstavnika Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Na to javno obravnavo so vabljeni občani in ostali zainteresirani. Lastniki nepremičnin, za katere se predvideva, da bodo razglašene kot kulturni spomenik, so bili posebej pisno vabljeni.  
 

Vsebina sklepa o javni razgrniti in vsebino strokovnih podlag si lahko ogledate v spodnjih datotekah. 

SKLEP o javni razgrnitvi strokovnih podlag za razglasitev kulturnih spomenikov lokalnega pomena za Občino Gornja Radgona (PDF)

STROKOVNE PODLAGE za razglasitev kulturnih spomenikov lokalnega pomena za Občino Gornja Radgona (PDF)