Občina Gornja Radgona podpisala pogodbe za izvedbo projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Mure (2. sklop) - Informacija za javnost iz novinarske konference, dne 11. septembra 2013