PRIJAVA ŠKODE - SUŠA 2013: zbiranje vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo zaradi suše 2013 (rok do 27. 9. 2013)

datum: 17.09.2013

kategorija: Sporočilo za javnost

OBVESTILO - PRIJAVA ŠKODE – SUŠA 2013 (PDF)

OBRAZEC 2 - Ocena škode v tekoči kmetijski proizvodnji na pridelkih, povzročena po naravni nesreči (PDF)
OBRAZEC 2 - Ocena škode v tekoči kmetijski proizvodnji na pridelkih, povzročena po naravni nesreči (DOC)

OBRAZEC 2 - Ocena škode v tekoči kmetijski proizvodnji na pridelkih, povzročena po naravni nesreči - daljši (PDF)
OBRAZEC 2 - Ocena škode v tekoči kmetijski proizvodnji na pridelkih, povzročena po naravni nesreči - daljši (DOC)


* * *
Obvestilo ZBIRANJE VLOG suša 2013.jpg

* * *

O B V E S T I L O 

OBČANOM - OŠKODOVANCEM ŠKODE PO SUŠI V LETU 2013

ZBIRANJE VLOG OŠKODOVANCEV


Na podlagi sklepa o ocenjevanju škode v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi suše v letu 2013 št. 844-12/2013-295 – DGZR z dne 13. 9. 2013, ki ga je izdala Uprava RS za zaščito in reševanje pri Ministrstvu za obrambo, bo Občina Gornja Radgona izvedla zbiranje vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo zaradi posledic SUŠE 2013 na prizadetih območjih katastrskih občin in prizadetih kultur. 

1.    Prijavo lahko oddajo kmetijska gospodarstva – fizične in pravne osebe, ki so dejansko utrpele škodo zaradi suše in so v času nastanka naravne nesreče bila vpisana v register kmetijskih gospodarstev. Če KGM-MID ni urejen, oškodovanec ni upravičen do državne pomoči. 

2.    Škoda zaradi suše se lahko prijavi na posameznem kmetijskem gospodarstvu le, če skupna površina prizadetih kmetijskih zemljišč, ki jih uporablja gospodarstvo, dosega ali presega 1 ha primerljivih kmetijskih površin. 

3.    Vloga - OBRAZEC 2 se nahaja na spletni strani Občine Gornja Radgona (www.gor-radgona.si).  K popisu škode je potrebno OBVEZNO predložiti vse podatke za oceno škode v tekoči kmetijski proizvodnji: katastrska občina, šifra k.o. ter površina poškodovane kulture v GERK-u. K popisu obvezno prinesite tudi svoje zadnje vloge za subvencijo. Zadnji rok za oddajo vloge je 27. 9. 2013.