JAVNO NAROČILO: “Promenada ob Muri & območje vhoda v mesto Gornja Radgona - projekt SKUPAJ“

datum: 19.09.2013

kategorija: Razpis

Javno naročilo: “Promenada ob Muri & območje vhoda v mesto Gornja Radgona - projekt SKUPAJ“ je neposredno dosegljivo na spletnem Portalu javnih naročil: Uradni list RS "www.enarocanje.si" (z datumom objave 19. 9. 2013 in številko objave JN11887/2013), preko spletne povezave:

http://www.enarocanje.si/?podrocje=pregledobjave&IzpObrazec=305397


PRILOGE K RAZPISNI DOKUMENTACIJI:

- JN Projekt SKUPAJ - POPISI DEL.zip

- JN Projekt SKUPAJ - GRAFIČNI PRIKAZI (PZI).zip

* * *

Obvestilo o izločitvi vseh ponudb (PDF) - 25.10.2013 (JN13779/2013 z dne 29.10.2013)