Z obratovanjem pričel ZBIRNI CENTER LOČENIH FRAKCIJ Gornja Radgona, za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov, ki nastajajo pri gospodinjstvih na območju občine Gornja Radgona

datum: 10.10.2013

kategorija: Sporočilo za javnost

OBVESTILO

Od 15. novembra 2013 do 15. marca 2014 bo veljal Zimski odpiralni čas Zbirnega centra ločenih frakcij Gornja Radgona.

Sporočilo o novem odpiralnem času bo objavljeno na položnicah, ki jih bodo stranke prejele v novembru 2013.

ZIMSKI ODPIRALNI ČAS ZBIRNEGA CENTRA V GORNJI RADGONI:
     Sreda, 12.00 – 16.00
     Sobota, 8.00 – 12.00

* * *

 

ČLANEK (PDF)

ZBIRNI CENTER LOČENIH FRAKCIJ GORNJA RADGONA
 

V skladu z Uredbo o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki je Občina Gornja Radgona skupaj z izvajalcem gospodarske javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov Saubermacher Slovenija, d.o.o. pristopila k ureditvi zbirnega centra za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov. Občina je za potrebe zbirnega centra namenila del svojega zemljišča velikosti 700 m2, izvajalec Saubermacher Slovenija, d.o.o, ki pa bo z zbirnim centrom tudi upravljal, pa je financiral gradbena dela (le-te je izvajalo podjetje Komunala Radgona d.o.o.) v višini 21.000,00 EUR ter zbirni center opremil z vsemi potrebnimi kontejnerji in posodami za zbiranje in začasno hranjenje vseh vrst ločenih frakcij.

 ČLANEK - ZBIRNI CENTER GR-slika lokacije 1.jpg  ČLANEK - ZBIRNI CENTER GR-slika 2.JPG

Zbirni center Gornja Radgona, ki se nahaja v industrijski coni Gornja Radgona na lokaciji med podjetji M.TRADE Gornja Radgona, d.o.o., REFLEX Gornja Radgona,  d.o.o. in bazo CP Murska Sobota, d.d., je pričel obratovati z dnem 9. 10. 2013, v njem pa se bodo brezplačno prevzemale samo ločene frakcije, ki nastajajo pri gospodinjstvih na območju občine Gornja Radgona.

ČLANEK - ZBIRNI CENTER GR-vrste frakcij.jpg

Odpiralni čas zbirnega centra:

*  SREDA  13.00 – 17.00

*  SOBOTA  8.00 – 12.00 

Odpadkom je namenjenih več velikih zabojnikov, opremljenih z napisom, kaj spada v določen zabojnik. V zbirnem centru se ne bodo sprejemali odpadki, ki nastajajo v gospodarskih dejavnostih (proizvodnja, obrt, kmetijstvo). Podjetja in samostojni podjetniki so, skladno z zakonodajo, dolžni skleniti pogodbo z ustreznim pooblaščenim zbiralcem in predelovalcem odpadkov. 

Z zbirnim centrom želimo občanom omogočiti racionalnejše ravnanje z nastalimi odpadki, s čim več prevzemanja v njihovi bližini, na drugi strani pa želimo doseči boljše rezultate pri zmanjševanju količin odpadkov za odlaganje in povečevanje deleža odpadkov za njihovo ponovno uporabo ter predelavo. Upamo in želimo si, da bo obratovanje zbirnega centra pripomoglo k izboljšanju stanja okolja, v katerem skupaj živimo.

* * *

 Obvestilo Saubermacher - zbiranje ločenih frakcij v Zbirnem centru Gornja Radgona (PDF)

Vabilo - zbirni center Gornja Radgona-Saubermacher.jpg

* * *

Več o otvoritvi zbirnega centra tukaj.