Občina Gornja Radgona podpisala pogodbo za izgradnjo slačilnic s tribuno na TŠC Trate v Gornji Radgoni

datum: 09.10.2013

kategorija: Sporočilo za javnost

Izvajalec del Izgradnje slačilnic s tribuno na TŠC Trate (vsa gradbena, obrtniška in inštalacijska dela) bo podjetje KNUPLEŽ, d.o.o. iz Zgornje Velke.  Z direktorjem podjetja, gospodom Srečkom Knupležem, je gospod župan Anton Kampuš, danes, dne 9. oktobra 2013 tudi slovesno podpisal izvajalsko pogodbo. 

Po podpisu pogodbe je sledila novinarska konferenca. Župan Anton Kampuš je predstavil projekt in investicijo v bodoči Dom športa na TŠC Trate, podrobne informacije o samem razvoju in pomenu celotnega kompleksa »Turistični športni center Trate« za občino in vse občane, pa  je podal Vladimir Mauko, pomočnik direktorja občinske uprave (višji svetovalec v občinski upravi, ki pokriva tudi področje športnih dejavnosti). 

Informacija medijem iz Novinarske konference ob podpisu izvajalske pogodbe za projekt – Izgradnja turistično športnega centra Trate (slačilnice s tribuno oz. dom športa), dne 9. oktobra 2013 na stadionu TŠC Trate je dosegljiva v priponki:

INFORMACIJA ZA JAVNOST - vlaganja v TŠC Trate od leta 2006 dalje in izgradnja slačilnic s tribuno na TŠC Trate v Gornji Radgoni  (PDF)

Izgled objekta slačilnic s tribuno na TŠC Trate v Gornji Radgoni (PDF)

Investicije v TŠC Trate-POGLED 1.jpg  Investicije v TŠC Trate-POGLED 2.jpg

Investicije v TŠC Trate-POGLED 3.jpg  Investicije v TŠC Trate-POGLED 4.jpg

* * *

IZGRADNJA SLAČILNIC S TRIBUNO NA TŠC TRATE V GORNJI RADGONI

Začetki nastajanja današnjega TŠC segajo v sredo 60 letih, ko je AMD Radgona začelo organizirati tekmovanja v speedwayu na 1000 m stezi. Ob koncu 70-ih in v začetku 80-ih let je so se na speedway stezi današnjega TŠC Trate odvijala številna odmevna tekmovanja v speedwayu, med drugim tudi svetovno prvenstvo.

Leta 1975 so se znotraj speedway steze za potrebe izvedbe Festivala bratstva in enotnosti izgradile tudi ostale športne površine, rokometno igrišče, nogometni igrišči, košarkarsko igrišče, igrišče za odbojko. Vsa igrišča, kakor tudi sama steza in ograja TŠC so bila obnovljena leta 1987, ko se je v Gornji Radgoni odvijal tretji Festival bratstva in enotnosti.

Po osamosvojitvi Slovenije nastopajo za današnji TŠC Trate težki časi saj so se športne površine na TŠC Trate povsem zanemarile, nakar je prišlo še do sodnega spora med Občino Gornja Radgona in AMD Gornja Radgona, ki je trajal kar nekaj let. V navedenem obdobju od začetka devetdesetih pa do leta 2006, ko je bila sklenjena poravnava med Občino in AMD je TŠC kot celota z vsemi svojimi igrišči in stezo, tribuno ter slačilnicami, skoraj popolnoma propadel.

Lepši časi za naš TŠC nastopajo po sklenitvi poravnave med Občino in AMD, že v letu 2006. Občina Gornja Radgona na čelu z županom Antonom Kampušem je sprejela odločitev, da začne s postopno obnovo športnih površin na TŠC-ju in bogatenjem športne ponudbe. Na podlagi navedene odločitve se v letu 2006 začelo z vlaganji v TŠC Trate:

2006 -  Izgradnja igrišča za mali nogomet z umetno travo – sta ga financirali Občina Gornja Radgona in Nogometna zveza Slovenije, ki je takrat sredstva za izgradnjo navedenega igrišča občini namenila na podlagi igranja selekcije U-14 ŠNK Radgona v 1.SNL. Investicija je znašala 65.172,75 EUR od česar je 49.098,65 EUR zagotovila občina G. Radgona medtem, ko je razliko v višini 16.074,10 EUR zagotovila NZS.

2008 – Obnova odbojkarskega igrišča na TŠC Trate v Gornji Radgoni – v okviru katerega je bila na igrišče nameščena umetna trava postavljena nova mreža in sanirana podlaga. Investicija je znašala 8.162,00 EUR od česar je 4.462,00 EUR zagotovila Občina Gornja Radgona, 3.700,00 EUR pa Fundacija za šport.

2009 – Postavitev igrišča za odbojko na mivki na TŠC Trate v Gornji Radgoni – v okviru investicije je bilo izgrajeno in opremljeno igrišče za odbojko na mivki. Investicijo v višini 21.560,00 EUR sta financirali Občina Gornja Radgona v višini 10.780,0 EUR in Fundacija za šport v višini 10.780,00 EUR.

2010 Obnova košarkarskega igrišča na TŠC Trate v Gornji Radgoni – v okviru investicije je bila preplastena površina igrišča, zarisane nove črte in obnovljeni koši. Investicija je znašala 21..638,00 EUR od česar je 10.430,00 EUR zagotovila Fundacija za šport, razliko v višini 11.208,00 EUR pa Občina Gornja Radgona.

2010 – Postavitev reflektorjev na pomožnem igrišču za veliki nogomet na TŠC Trate v Gornji Radgoni – Občina Gornja Radgona je v sodelovanju s ŠNK Radgona postavila reflektorje ob pomožnem igrišču za veliki nogomet. Investicija v drogove in luči je znašala 10.000,00 EUR in jo je plačala Občina Gornja Radgona., vse ostalo delo (izkopi, kabli, temelji, podaljšanje kandelabrov, zasipi…) je bilo opravljeno volontersko in s strani podjetij sponzorsko.

2010- Obnova komunikacijskih poti na TŠC Trate – preplastene so bile vse komunikacijske poti na TŠC, ki jih je v višini 7.273,32 EUR financirala Občina Gornja Radgona,

2010 – postavitev manjšega igrišča za predšolske otroke na TŠC Trate v Gornji Radgoni – v okviru investicije se je postavilo večfunkcijsko igralo za predšolske otroke. Postavitev igrišča je v višini 11.000, 00 EUR financirala Občina Gornja Radgona.

2011 – postavitev zaščitne ograje ob TŠC Trate – postavilo sej 400 m zaščitne ograje, katere postavitev je v višini 33.102,00 EUR financirala Občina Gornja Radgona.

2011 – postavitev lovilnih mrež za goli na štirih nogometnih igriščih na TŠC Trate v Gornji Radgoni – investicijo v višini cca. 5.000,00 EUR je v celoti financirala Občina Gornja Radgona ob volonterskem delu prostovoljcev ŠNK Radgona.

2012 – Obnova teniških igrišč na TŠC Trate v Gornji Radgoni – v okviru investicije je bil vzpostavljen namakalni sistem na vseh šestih igriščih, postavljeni reflektorji in zagotovljen ustrezni elektro priključek. Investicija je znašala 60.849,79 EUR. Investicijo je v višini 26.883,00 EUR financirala Fundacija za šport in v višini 33.966,79 EUR Občina Gornja Radgona.

2012 – Obnova skate parka na TŠC trate v Gornji Radgoni – investicija je obsegala preplastitev površine skate parka in obnovo objektov. Investicijo v višini 11.000,00 EUR sta sofinancirali Občina Gornja Radgona v višini 6.000,00 EUR in X klub Gornja Radgona v višini 5.000,00 EUR.

2013 – Obnova nogometnih igrišč na TŠC Trate – v   okviru predmetnega projekta so bila na TŠC Trate obnovljena štiri nogometna igrišča in sicer dve igrišči za mali in dve igrišči za veliki nogomet. V okviru obnove je bila na glavnem nogometnem igrišču v celoti obnovljena travna ruša (odstranitev stare travne ruše, frezanje, gnojenje , razširitev igrišča, izvedena vsa dela potrebna za izravnavo igrišča in posejana nova trava). Na pomožnem nogometnem igrišču je bila izvedena obnova zelenice (prezračevanje, gnojenje, škropljenje plevela in dosetev regeneracijske trave) ter narejen namakalni sistem. Na obeh igriščih za mali nogomet sta bila prav tako narejena namakalna sistema ter obnovljeni zelenici (prezračevanje, gnojenje, škropljenje plevela in dosetev regeneracijske trave). Investicijo v višini 67.031,00 EUR sta financirali Občina Gornja Radgona v višini 35.860,00 EUR oz. 53,50% in Fundacija za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji v višini 31.171,00 EUR oz. 46,50%.Z obnovo vseh štirih nogometnih igrišč na TŠC Trate v Gornji Radgoni je uporabnikom igrišč zagotovljeno igranje na ustreznih športnih površinah tudi v najbolj sušnih mesecih in zagotovljen visok standard ponudbe nogometnih površin, ki so skozi vse leto brezplačno na voljo vsem zainteresiranim.

2013/2014 – Izgradnja slačilnic s tribuno na TŠC Trate v Gornji Radgoni – Občina Gornja Radgona bo investicijo izgradnje slačilnic s tribuno financirala iz občinskega proračunu s črpanjem kredita, ki ji je ga uspelo dobiti na javnem razpisu za dodeljevanje ugodnih posojil občinam, ki ga vsako leto razpisuje Slovenski regionalno razvojni sklad. Celotna investicija je ocenjena na 840.000 EUR z vključenim DDV. V okviru investicije je bila izdelana projektna dokumentacija in pridobljeno gradbeno dovoljenje. Objekt bo izgrajen v dveh etažah in sicer pritličje in 1. nadstropje,  skupne bruto tlorisne površine 899,92 m2 in skupne neto tlorisne površine 673,74 m2. V pritličju so predvidene štiri slačilnice in sicer dve slačilnici vsaka v velikosti 30 m2 in dve slačilnici v  velikosti vsaka 20 m2 s pripadajočimi tuširnicami. Nadalje je v pritličju predviden še javni WC, garaža za oz. shramba za delovne stroje in orodje, slačilnica za sodnike s pripadajočo tuširnico, prostor za prvo pomoč,  pralnica, shrambi športne opreme in pisarna za delegata. V etaži sta predvideni dve slačilnici, ena v velikosti 12 m2 s pripadajočo tuširnico in ena v velikosti 10 m2 s pripadajočo tuširnico. Nadalje bo v etaži tudi instalacijski prostor v velikosti 13,86 m 2 in razgledna terasa velikosti 132,93 m2. Streho objekta bo tvorila tribuna z 238 sedežnimi mesti, na katero bo možen dostop s strani po stopnicah. Slačilnice bodo namenjene vsem uporabnikom športnih površin na TŠC Trate. Projekt bo predvidoma dokončan in predan svojemu namenu, junija 2014.