JAVNO NAROČILO: “Promenada ob Muri & območje vhoda v mesto Gornja Radgona - projekt SKUPAJ“

datum: 26.11.2013

kategorija: Razpis

Javno naročilo: “Promenada ob Muri & območje vhoda v mesto Gornja Radgona - projekt SKUPAJ“ je neposredno dosegljivo na spletnem Portalu javnih naročil: Uradni list RS "www.enarocanje.si" (z datumom objave 26. 11. 2013 in številko objave JN14972/2013), preko spletne povezave:

http://www.enarocanje.si/?podrocje=pregledobjave&IzpObrazec=317014


PRILOGE K RAZPISNI DOKUMENTACIJI:

JN Projekt SKUPAJ - GRAFIČNI PRIKAZI (PZI).zip (velikost datoteke 35,7 MB)