IMAŠ IDEJO ZA SVOJ KRAJ? - zbiranje predlogov za pripravo Strategije razvoja občine Gornja Radgona za obdobje 2014-2020 (rok do 15. maja 2014)

datum: 28.04.2014

kategorija: Sporočilo za javnost

PORA-GR-Imaš idejo za svoj kraj-plakat-web.jpg

Imaš idejo za svoj kraj?

Spoštovani,

Vizija Občine Gornja Radgona v preteklem razvojnem obdobju 2009-2013 je bila postati  prepoznavna ter gospodarsko obetajoča občina, ki upošteva socialno pravičnost ter je okoljsko ozaveščena. Občina je v tem obdobju dosegla večino zadanih ciljev in je preko številnih javnih razpisov uspešno izvedla številne projekte. Opis najodmevnejših projektov je v pripravljeni zloženki.

Pred nami je prelomno obdobje, saj se z letom 2014 pričenja nova finančna perspektiva, ki bo trajala do leta 2020 in predstavljala dogovor o glavnih prednostnih nalogah ter finančni okvir za nadaljnjih sedem let, kar bo vplivalo tudi na razvojne možnosti občine Gornja Radgona. Zaradi tega in zaradi želje po čim večji učinkovitosti, so v javnem zavodu PORA Gornja Radgona pristopili k pripravi Strategije razvoja občine Gornja Radgona za obdobje 2014-2020.  

Strategija razvoja je za občino in občane izjemno pomemben dokument, ki vpliva na kakovost življenja vsakega občana, zato je nujno, da so v njegovo pripravo vključeni tudi vsi, ki javno delujejo v tem prostoru ter s svojim delovanjem vplivajo na razvoj naše občine!

V tem dokumentu se obravnavajo ključna področja človekovega delovanja na lokalni ravni ter preko ključnih strateških usmeritev uresničujejo pričakovanja občank in občanov na teh področjih.

Obdobje veljavnosti dokumenta traja od začetka koledarskega leta 2014 do zaključka finančne perspektive 2020. Pri nastajanju strategije razvoja se pričakuje aktivno sodelovanje članic in članov delovnih teles občinskega sveta, strokovnih sodelavcev občinske uprave, občinskih javnih služb in zavodov, društev ter zainteresiranih posameznikov.
 

Predloge se zbira do 15. maja 2014 na naslovu:

PORA, razvojna agencija Gornja Radgona, Trg svobode 12, 9250 Gornja Radgona

ali

preko obrazca na spletni strani
www.pora-gr.si