RAZPIS rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Gornja Radgona

datum: 10.07.2014

kategorija: Razpis

RAZPIS rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Gornja Radgona (PDF) 

* * *

Na podlagi 110. in 111. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV) (Uradni list RS, št. 94/07-UPB3, 45/08 in 83/12) in 65. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24 z dne 15.10.2006 – UPB1 in št. 47 z dne 01.12.2008)
 

R A Z P I S U J E M
redne volitve članov svetov krajevnih skupnosti
na območju Občine Gornja Radgona
 

I.

Redne volitve v svete krajevnih skupnosti Črešnjevci-Zbigovci, Gornja Radgona, Spodnji Ivanjci, Negova in Spodnja Ščavnica bodo v nedeljo, 5. oktobra 2014.
 

II.

Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 21. julij 2014.
 

III.

Za izvedbo volitev skrbi občinska volilna komisija.

 

Številka: 041-02/2014-U112
Gornja Radgona, dne 10.07.2014
                                                                                                           ŽUPAN
                                                                                     OBČINE GORNJA RADGONA
                                                                                                Anton KAMPUŠ, l.r.