Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin

datum: 16.09.2014

kategorija: Razpis

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin (PDF)

* * * 

Občina Gornja Radgona objavlja na podlagi 1. točke 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) 

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE za prodajo nepremičnin  

 

I. Predmet prodaje:

1.      Stavbno zemljišče v Gornji Radgoni (funkcionalno zemljišče pri obstoječi večstanovanjski stavbi Trate 7), parc. št. 157/1, k.o. Gornja Radgona, v skupni izmeri 366 m2, delno komunalno opremljeno, za izhodiščno ceno 7.425,82 EUR.
 

Kupec se zavezuje, da bo poravnal 2% davek na promet z nepremičninami ter vse notarske stroške in stroške vpisa v zemljiško knjigo. 

Prodajna pogodba bo sklenjena po končanju objave namere o sklenitvi neposredne pogodbe, katera traja najmanj 15 dni.

 

Številka zadeve:  46503-2/2002-U111
Datum:  11. 9. 2014
                                                                               ŽUPAN
                                                             OBČINE GORNJA RADGONA
                                                                     Anton KAMPUŠ, l.r.