Sklepi 4. izredne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 25. 9. 2014

datum: 26.09.2014

kategorija: Sklepi občinskega sveta

Dnevni red in sprejeti sklepi 4. izredne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je bila v četrtek, dne 25. 9. 2014, s pričetkom ob 14. uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni:
 

1.      Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti 

2.      Obravnava in sprejem dnevnega reda 

3.      Sklep o podelitvi priznanj Občine Gornja Radgona za leto 2014

SKLEP:
Na podlagi predloga Komisije za priznanja, pohvale in nagrade Občinskega sveta Občine Gornja Radgona z dne, 1. 9. 2014, se podelijo priznanja Občine Gornja Radgona za leto 2014, kot sledi:
-        zlati grb Občine Gornja Radgona se podeli podjetju VAR d.o.o.,
-        srebrni grb Občine Gornja Radgona se podeli gospe Marjeti ERDELA,
-        bronasti grb Občine Gornja Radgona se podeli gospodu Ivanu KRAMBERGERJU,
-        listina Občine Gornja Radgona se podeli gospodu Stanislavu ŽIŽEKU,
-        listina Občine Gornja Radgona se podeli gospodu Vasju GOLARJU in
-        listina Občine Gornja Radgona se podeli gospodu Antonu KRAMBERGERJU. 

 

SKLEPI 4. izredne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 25. 9. 2014 (PDF)