Dvig vrednosti točke za izračun turistične takse in sprememba višine turistične takse v občini Gornja Radgona od 1. 1. 2015 dalje

datum: 27.01.2015

kategorija: Sporočilo za javnost

Dvig vrednosti točke za izračun turistične takse in sprememba višine turistične takse v občini Gornja Radgona od 1. 1. 2015 dalje

V Uradnem listu RS št. 25/2014 je bil objavljen Sklep o uskladitvi vrednosti točke turistične takse, s katerim se je vrednost točke turistične takse uskladila z gibanjem cen življenjskih potrebščin tako, da od 1. januarja 2015 dalje znaša 0,115 evra. Ta sklep se uporablja od 1. januarja 2015.

Vse od uveljavitve Zakona o spodbujanju razvoja turizma (od začetka februarja 2004 do konca januarja 2014) vrednost točke ni bila spremenjena, cene življenjskih potrebščin pa so se po podatkih Statističnega urada RS v tem času povišale za 26,7%. Nova vrednost točke turistične takse na 0,115 evra (11,5 centa) je povišanje za 25,27% ali 1,43 odstotne točke manj, kot so se zvišale cene življenjskih potrebščin v tem obdobju.

Odlok o turistični taksi v občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 39/2007) v 3. členu določa, da znaša višina turistične takse 11 točk. Znesek turistične takse se izračuna tako, da se pomnoži število točk z vrednostjo točke.

Višina turistične takse v občini Gornja Radgona od 1. 1. 2015 dalje torej znaša: 1,27 EUR (polovična taksa 0,64 EUR).