JAVNA RAZGRNITEV predloga Delnega načrta zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči na območju Občine Gornja Radgona (do 25. februarja 2015)

datum: 06.02.2015

kategorija: Sporočilo za javnost

JAVNA RAZGRNITEV (PDF)

Predlog Delnega načrta zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči na območju občine Gornja Radgona (PDF)

* * * 

Na podlagi 98. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečah UPB1 (Uradni list RS, št. 51/06 in 97/10) in 13. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 24/12) župan Občine Gornja Radgona vabi vse zainteresirane na 

 

JAVNO RAZGRNITEV

predloga Delnega načrta zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči na območju  Občine Gornja Radgona,

ki bo v času med 26. januarjem in 25. februarjem 2015 

I.

Razgrnjen bo predlog Delnega načrta zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči na območju občine Gornja Radgona na spletni strani občine www.gor-radgona.si in ob uradnih dnevih v času uradnih ur na sedežu Občine Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, Gornja Radgona (pisarna 20/I).

II. 

Pripombe in mnenja k načrtu lahko zainteresirani podajo pisno na razgrnitvi, po pošti na naslov Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona ali na e-mail:

Vljudno vabljeni!