3. izredna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 26. 10. 2015 (sklic seje - vabilo s predlogom dnevnega reda in gradivo)

datum: 22.10.2015

kategorija: Gradiva občinskega sveta

OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
Tel: 02/564-38-38, Fax: 02/564-38-14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta:   

Številka: 013-2/2014-OS/3-IS-F1
Datum:   22. 10. 2015 
 

Na podlagi 22. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24 z dne 15.10.2006 – UPB1 in št. 47 z dne 01.12.2008) in 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 83/99, 104/00 in Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 1 z dne 15.08.2003), 

 

S K L I C U J E M

3. izredno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, 

ki bo v ponedeljek, 26. oktobra 2015, s pričetkom ob 16.00 uri,

v dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED

1.      Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2.      Obravnava in sprejem dnevnega reda

3.      Sklep o zagotovitvi proračunskih sredstev v proračunu občine za leto 2016 in 2017 za sofinanciranje operacije »Izdelava Celostne prometne strategije za Občino Gornja Radgona« – obrazložitev dr. Tatjana FULDER, direktorica občinske uprave

 

Izredna seja se sklicuje za obravnavo in nujno odločanje o zadevi, pri kateri je njena pravočasna realizacija vezana na kratki rok. Gradivo je priloženo k predlagani točki dnevnega reda.

 

                                                                                                               ŽUPAN
                                                                                          OBČINE GORNJA RADGONA
                                                                                                       Stanislav ROJKO, l.r.


KOMPLETNO GRADIVO za 3. izredno sejo OS - 27. 10. 2015 (PDF) - 22. 10. 2015