KOLEDAR PRIREDITEV v letu 2016 v občini Gornja Radgona

datum: 26.04.2016

kategorija: Prireditve

KOLEDAR PRIREDITEV v letu 2016 v občini Gornja Radgona (PDF)


Občinski svet Občine Gornja Radgona je predložen Koledar prireditev v letu 2016 v občini Gornja Radgona obravnaval in se z njim seznanil na 11. redni seji dne 14. 4. 2016.

Zavod za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona (KULTPROTUR Gornja Radgona) skozi celotno leto redno izdaja mesečni ali dvomesečni ažuriran koledar prireditev ter o tem obvešča javnost na številnih mestih v elektronski in papirni obliki. Za ta namen lahko na TIC Gornja Radgona vsi organizatorji prireditev v občini do 15. v mesecu posredujejo informacije o prireditvah, ki jih načrtujejo za naslednja meseca. Objava v koledarju prireditev je seveda brezplačna.

Koledar prireditev (mesečni ali dvomesečni ažuriran) v tiskani obliki se lahko dobi v TIC-u, na občini, v Domu kulture in na drugih mestih v Gornji Radgoni.

Več na spletni strani Zavoda za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona:
http://www.kultprotur.si/