JAVNO NAROČILO: “Izvedba fekalne in meteorne kanalizacije v občini Gornja Radgona“

datum: 26.04.2016

kategorija: Razpis

Javno naročilo: “Izvedba fekalne in meteorne kanalizacije v občini Gornja Radgona“ je neposredno dosegljivo na spletnem Portalu javnih naročil: Uradni list RS "www.enarocanje.si" (oddano 22. 4. 2016 s številko objave JN000651/2016-B01), preko spletne povezave:  

http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=153156