Obvestilo za obdelovalce kmetijskih površin – pravila oranja kmetijske površine ob javni cesti in prepoved onesnaževanja cest

datum: 04.05.2016

kategorija: Sporočilo za javnost

Obvestilo za obdelovalce kmetijskih površin – pravila oranja kmetijske površine ob javni cesti in prepoved onesnaževanja cest


Kmetovalce oziroma obdelovalce kmetijskih površin obveščamo, da je v skladu s 4. točko drugega odstavka 5. člena Zakona o cestah prepovedano orati na razdalji manj kot 4 metre od roba cestnega sveta v pravokotni smeri na cesto ali na razdalji manj kot 1 meter od roba cestnega sveta vzporedno s cesto. Za cestni svet se v skladu z zakonom šteje vse kar sestavlja cesto, vključno z jarki, nasipi in vkopi. To torej pomeni, da pri opravilih na njivi s kmetijskimi stroji ni dovoljeno obračati na cesti in v vsakem primeru mora minimalna razdalja oranja oz. obdelave njive od roba ceste, bankine, jarka ali drugega elementa ceste, znašati vsaj 1 meter. Ta razdalja je pomembna tako z vidika zaščite ceste in njenih delov, kot varnosti prometa. Praktično pravilnost najmanjše razdalje oranja do ceste, bankine ali jarka prikazuje spodnja slika.

 Aktualna obvestila OGR-april 2016-Pravila oranja.jpg

V skladu s 5. točko drugega odstavka 5. člena Zakona o cestah je na cestnem svetu javne ceste prepovedano nanašati blato ali ga kako drugače onesnaževati. Za kršitev nepravilnega oranja ali onesnaževanja javnih cest je v skladu z zakonom predpisana globa za pravno osebo in samostojnega podjetnika v višini 4.000 eurov, za odgovorno osebo in posameznika kot fizično osebo pa 1.000 eur.

 

Aktualna obvestila Občine Gornja Radgona (april 2016) (PDF)