Seje delovnih teles občinskega sveta pred 4. izredno in 12. redno sejo občinskega sveta

datum: 20.05.2016

kategorija: Seje delovnih teles

Pred 4. izredno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki bo v sredo 25. maja 2016 ter pred 12. redno sejo občinskega sveta, ki bo četrtek, 2. junija 2016, sta sklicani naslednji seji delovnega telesa občinskega sveta:

11. seja Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe, ki bo v torek, 24. maja 2016, s pričetkom ob 15.45 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

12. seja Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe, ki bo v ponedeljek, 30. maja 2016, s pričetkom ob 15.40 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona.


Gradivo k posameznim točkam, katere obravnavajo delovna telesa, je dostopno v okviru sklica 4. izredne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, na povezavi:

http://www.gor-radgona.si/gids/sporocilo/2016051914185617/

Gradivo k posameznim točkam, katere obravnavajo delovna telesa, je dostopno v okviru sklica 12. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, na povezavi:

http://www.gor-radgona.si/gids/sporocilo/2016051914460002/