POZIV zainteresirani javnosti za predlaganje predstavnika v svet Zavoda za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona (rok do 31. 5. 2016)

datum: 24.05.2016

kategorija: Sporočilo za javnost

POZIV (PDF)

* * *

P O Z I V
zainteresirani javnosti za predlaganje predstavnika
v svet Zavoda za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona
 

V skladu z 9. členom Odloka o ustanovitvi Zavoda za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 34/07, 52/09, 66/11 in 74/12), svet javnega zavoda sestavlja šest članov, eden izmed teh pa je predstavnik, ki ga na poziv župana predlaga zainteresirana javnost in imenuje župan.
 

Zato pozivam zainteresirano javnost, da predlaga kandidate za predstavnika v Svet zavoda za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona.
 

Predloge v pisni obliki z obrazložitvijo in soglasjem predlaganega kandidata lahko dostavite osebno v tajništvo župana, po pošti na naslov: Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona ali po elektronski pošti na naslov: – najpozneje do vključno 31. maja 2016.

 

                                                                                                               ŽUPAN
                                                                                          OBČINE GORNJA RADGONA
                                                                                                     Stanislav ROJKO, l.r.