Seznanitev z vročitvijo odločbe z javnim naznanilom in izrečenimi ukrepi, v zvezi z določitvijo obdobja z aktivnostjo vektorjev, v povezavi z Boleznijo modrikastega jezika v Sloveniji

datum: 26.05.2016

kategorija: Sporočilo za javnost

ODLOČBA z javnim naznanilom (PDF)

* * *

Občina Gornja Ragona na podlagi poziva Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, z objavo odločbe in s tem obvestilom seznanja vse rejce oz. imetnike dovzetnih prežvekovalcev.